COMMUNICATIE-TRAININGEN

'Rollenspellen?
Nou ... daar hou ik helemŗŗl niet van!
Da's toch helemaal niet echt? ...
Ik kan niet goed toneelspelen ...
En bovendien ... daar heb ik ook niet voor geleerd...
Anders was ik wel toneelspeler geworden! ...
In het echt is het trouwens toch ŗltijd anders ...
Eigenlijk heb ik vannacht helemaal niet zo lekker geslapen ...
omdat ik wist dat we vandaag gaan rollenspelen ...
Hmm, ik hoop maar dat žk niet aan de beurt kom ...'


Dit zijn vaakgehoorde opmerkingen voor aanvang van een training of workshop.
Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, want het valt ook helemaal niet mee om - vaak ten overstaan van collega's - maar 's te laten zien wat sterke maar ook wat mogelijk minder sterke kanten zijn.

Leren door ervaren
Als trainingsacteur benadruk ik altijd dat het een veilige situatie betreft, waarin vaardigheden geoefend kunnen worden zonder dat er meteen daarna een 'bestraffend oordeel' wordt uitgesproken. Ik vergelijk mezelf soms met een 'flight simulator', een instrument waarmee piloten in opleiding leren vliegen zonder gevaar. Belangrijk vind ik juist de leer- en succeservaring.

Rollenspellen
Een rollenspel of simulatie betreft een - vaak op maat gemaakte - praktijksituatie. De trainee kan hierin de al aanwezige vaardigheden laten zien, deze zonodig optimaliseren en nieuwe of meer complexe vaardigheden aanleren. Voorbeelden te over: leiding geven (functioneringsgesprek; beoordelingsgesprek),gesprekken met lastige cliŽnten, effectief vergaderen of veranderingsmanagement. Ook worden vaak situaties uit de dagelijkse praktijk van de trainee nagespeeld, zonder daarbij te veel op de inhoud in te zoomen.

Mijn eigen 'rol'
Communicatieve vaardigheden en daarbij vooral de hoofdcompetenties 'denken', 'voelen' en 'kracht' zijn de aspecten waarop ik me - naast het doel van de training - richt in mijn spel. Feedback geef ik vanuit mijn rol en ook vanuit mijn ervaring als rollenspel-acteur. Mijn bijdrage is daarbij ondersteunend. Dit vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de trainer, verantwoordelijk voor de theorie en proces en eindresultaat.

1op1
Sinds 2008 geef ik ook - als trainer - 1op1-trainingen gericht op effectief communiceren (max. 2 uur).Focus hierbij ligt op een aantal op maat gemaakte rollenspellen gericht op de leerdoelen van de trainee. Mijn inzet is daarbij die van zowel trainer als rollenspeler. Deze trainingen zijn vooral heel interactief en praktisch van insteek, zonder al te veel theoretische verhandelingen.Voorwaarde voor deze training is uiteraard een gemotiveerde trainee.

Ervaring?

Algemene recherche
Training voor rechercheurs in opleiding t.b.v. 'verdachten- of getuigenverhoor' op diverse recherche-scholen;
Rollen: verschillende cases/gespreksmodellen, variŽrend van een getuige van een misdrijf tot de misdadiger zelf;

Artsen in opleiding
Training in gespreksvaardigheden, zoals 'slecht nieuws'-gesprekken en lastige varianten zoals 'Dokter, ga ik dood?'; conflictsituaties ('De lastige patiŽnt'); intakegesprekken;
Rol: patiŽnt;

Controle en fysieke beheersing
Voor een organisatie in de gezondheidszorg (psychiatrie) - zich richtend op opleiding van verpleegkundigen - speelde ik een patiŽnt met psychische problemen t.b.v. oefeningen met de zgn. CFB-methode (Controle en Fysieke Beheersing);

Management game
In dit samenspel met enige andere acteurs worden een management-vergadering en andere situaties gespeeld; de acteurs spelen lastige MT-leden; de deelnemer is een high potential uit het bedrijfsleven;
Rol: manager;

Omgaan met klanten
Training klantgericht handelen t.b.v. personeel van een supermarktketen;
Rollen: de 'lastige klant' en andere varianten;

Omgaan met agressie
Training t.b.v. voor medewerkers van een grote winkelketen in het omgaan met lastige situaties, zoals bijv. een gewapende overval;
Rollen: variŽrend van hinderlijke zwerver, arrogante klant tot gewapende overvaller;

Opvang na ingrijpende gebeurtenissen
Training van vertrouwenspersonen;
Rollen: diverse praktijk-cases m.b.t. opvang na diverse incidenten;

Ongewenste omgangsvormen op het werk
Training en advies bij beleid tegen pesten, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk;
Rollen: diverse praktijk-cases, variŽrend van de pester tot de gepeste;

'Out-of-the-box'-thinking
Toepassen van een andere benaderingwijze van problemen of lastige situaties;
Rollen: praktijksituaties nagespeeld;

Diverse andere trainingen, zoals

 • Assertiviteit/sociale vaardigheden
 • Beoordelingsgesprekken
 • Effectief presenteren
 • Effectief vergaderen (rol o.a. lastige bestuurder in OR-vergadering)
 • Functioneringsgesprekken
 • Klantgericht telefoongebruik
 • Matching customer and supplier needs
 • Sollicitatiegesprekken
 • Telefonisch verkopen
 • Verzuimgesprekken


  Back home

  of naar

  Assessment/Development Center

  of naar

  TV & Film