Achtergrond SpreidenHenk Brugge

ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTERVoor de deelnemer/kandidaat is een assessment vaak een spannende aangelegenheid. Immers, deze wordt non-stop bekeken op alle mogelijke vaardigheden. Soms staan er ook grote belangen op het spel, zoals bijvoorbeeld de kans op een nieuwe functie of promotie.

Mijn bijdrage als rollenspel-acteur betreft het oproepen van gedrag - met vaak de focus op specifieke competenties - en dit vanzelfsprekend zo naturel mogelijk te spelen.

Ik ben bekend met het bieden van tegenspel op diverse functieniveau's en met daarbij passende praktijksimulaties, zoals bijv.:

 • Adviesgesprek
 • Acquisitie-gesprek/klantgesprek
 • Driegesprek/onderhandelingsgesprek
 • Functioneringsgesprek
 • Groepsdiscussie
 • Presentatie

 • Fact Finding
 • Analyse-oefeningen van MBO tot WO

  Na de afloop van het rollenspel geef ik als assessor mondelinge of schriftelijke feedback op (specifieke) gedragscompetenties aan de adviseur. Ook neem ik desgewenst direct na afloop van het rollenspel deel aan een reflectie met de kandidaat en geef live feedback vanuit mijn rol of vanuit mijn expertise.

  Ik ben ook beschikbaar voor Engelstalige assessments.

  Ik ben bovendien inzetbaar voor het uitvoeren van Quality/Service Assessments (sterkte/zwakte-analyse van het service-level).

  Het spreekt vanzelf dat ik alle aan mij verstrekte informatie, zoals rollenspellen, kandidaatgegevens en ook de werkwijze van de organisatie als vertrouwelijke informatie beschouw. Mijn inzet geschiedt op basis van gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen en respect.


  Back home

  of naar

  Communicatie-trainingen

  of naar

  TV & Film